Om oss
dobra.no

Dobra.no – Bemanningstjenester. Vi rekrutterer, ansetter og leier ut høyt kvalifiserte medarbeidere fra Polen til det norske markedet. Vi legger vekt på at alt foregår innen lovlige rammer mht oppholds- og arbeidstillatelser, skattetrekk, forsikring, arbeidsgiveravgift, bosted og transport. Vi har bygget gode relasjoner med våre kunder, spesielt i Rogaland, hvor vi har vårt hovedkontor.

Erfaring
Dobra.no – Vi har siden 2004 utviklet en stor database med dyktig personell innen en rekke ulike fagområder i Polen. Vi har i over 20 år hatt gode relasjoner med vår koordinator som holder til 120 km sør for Warszawa.

photo1

Våre tjenester
Vi har opprettet en rekke gode relasjoner med våre kunder innen områder som næringsmiddelindustri, kjøttindustri, tekstilindustri, mekanisk industri, distribusjon og budtjenester, malerarbeid, renhold osv. Vi opplever fornøyde kunder med gode tilbakemeldinger.

Kvalitet
Vi har etablert effektive prosedyrer for å kvalitetssikre våre medarbeidere og de tjenestene vi tilbyr våre kunder. Polakker er svært motiverte, hardt-arbeidende og tilpasningsdyktige. Selv om vårt hovedfokus er bedriftsmarkedet, leverer vi også arbeidskraft og tjenester til privatpersoner.